Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 03:23
kontakt
PHN

Komunikaty

25/11/20 17:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:29 PHN S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2020 r.
20/11/20 19:47 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
19:46 PHN S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
19/11/20 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA
08:11  brak uprawnień Zysk netto PHN w trzecim kwartale spadł o 34 proc. do 10,7 mln zł
18/11/20 23:59 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 17:16 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
03/11/20 17:23 PHN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
30/10/20 18:07  brak uprawnień PHN rozważa emisję obligacji w IV kw.
17:47 PHN S.A.: Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji
29/10/20 17:33 PHN S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej realizującej inwestycję logistyczną w Świebodzinie
15/10/20 17:10 PHN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
30/09/20 17:49 PHN S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
17/09/20 13:40  brak uprawnień PHN liczy, że w drugiej połowie 2020 roku poprawi wyniki finansowe