Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 01:51
kontakt
PROLOG

Komunikaty

13/11/20 14:05 brak uprawnień PRO-LOG SA (19/2020) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
04/11/20 15:38 brak uprawnień PRO-LOG SA (18/2020) Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
15:32 brak uprawnień Pro-Log planuje wypłacić 2,1 zł dywidendy na akcję
15:28 PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
15:20 PRO-LOG S.A.: Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
14:51 brak uprawnień PRO-LOG SA (17/2020) Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020
03/11/20 11:18 brak uprawnień PRO-LOG SA (16/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 Pro-Log S.A. PRO-LOG Spółka akcyjna
29/10/20 14:51 brak uprawnień PRO-LOG SA (15/2020) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku
27/10/20 15:51 PRO-LOG S.A.: Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej
11/09/20 11:41 brak uprawnień PRO-LOG SA (14/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019/2020
14/08/20 11:01 brak uprawnień PRO-LOG SA (13/2020) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020
29/07/20 16:47 brak uprawnień PRO-LOG SA (12/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020/2021 roku
16:45 brak uprawnień PRO-LOG SA (11/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:43 brak uprawnień PRO-LOG SA (10/2020) Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Emitenta
16:40 brak uprawnień PRO-LOG SA (9/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect