Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 17:21
kontakt
VIVID

Komunikaty

25/11/20 07:46 VIVID GAMES S.A.: VIVID GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/20 21:33 VIVID GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu przez Akcjonariusza znaczącego pakietu akcji.
12/11/20 14:53 VIVID GAMES S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.
14:48 VIVID GAMES S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z BOTE Sp. z o.o.
10/11/20 07:56 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - październik 2020.
05/11/20 14:25  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ w postępowaniu Vivid Games
14:14 VIVID GAMES S.A.: Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.
04/11/20 14:59 VIVID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
02/11/20 17:12 VIVID GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej.
21/10/20 14:42 VIVID GAMES S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.
09/10/20 11:10 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - wrzesień 2020.
30/09/20 17:18 VIVID GAMES S.A.: VIVID GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 14:08 VIVID GAMES S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z BOTE Sp. z o.o.
13:54 VIVID GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o połączeniu ze spółkami zależnymi.
16/09/20 16:24 VIVID GAMES S.A.: Postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta.