Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 10:07
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

27/11/20 17:58 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 14:48 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego
04/11/20 12:56 PAMAPOL S.A.: Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
02/11/20 21:43 PAMAPOL S.A.: Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały Delistingowej
22/10/20 19:05 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania
21/10/20 21:44 PAMAPOL S.A.: Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
30/09/20 18:30 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 21:19 PAMAPOL S.A.: Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
15:57 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
09/09/20 14:18  brak uprawnień KNF umorzył postępowanie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Pamapolu
14:03 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji
10/08/20 18:19 PAMAPOL S.A.: Podjęcie czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. uchylającej Uchwałę Delistigową
30/07/20 17:03 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
16:42 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
15:07  brak uprawnień WZ Pamapolu zdecydowało o uchyleniu uchwały ws. wycofania spółki z obrotu na GPW