Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 08:04
kontakt
SOLAR

Komunikaty

13/11/20 15:02 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 13:10 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2020 roku
30/10/20 14:13 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja o bieżącej sprzedaży, wstępnych wynikach za III kwartały 2020 oraz ws. wniosku do PFR
09/10/20 14:00 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 roku
30/09/20 17:30 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 14:10 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 roku
10/08/20 15:01 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 roku
23/07/20 13:10 SOLAR COMPANY S.A.: Informacje uzupełniające do opublikowanego Sprawozdania z działalności
10/07/20 13:35 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 roku
10/06/20 14:51 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku
05/06/20 15:53 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
15:45 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
29/05/20 16:09 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/20 14:40 SOLAR COMPANY S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
08/05/20 14:09 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 roku