Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 14:27
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

25/11/20 21:19 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 25.11.2020
21:06  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie / The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting
22/11/20 14:01  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
28/10/20 21:07  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Fince Holding SA / Annual Ordinary General Meeting Fince Holding SA
21:00 FINCE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/10/20 15:49  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (12/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019 / Annual report for accounting year 2019
02/09/20 20:33  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
14/08/20 16:47  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
16:42  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (9/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2020
17/07/20 20:57 FINCE HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny
08/07/20 08:31  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FINCE HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
06/07/20 22:34 FINCE HOLDING S.A.: Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
02/07/20 22:01 FINCE HOLDING S.A.: REJESTRACJA POŁĄCZENIA FINCE HOLDING S.A. Z T1SKA I 1SKA
02/06/20 21:05 FINCE HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny
29/05/20 21:55  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok