Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:42
kontakt
IUNION

Komunikaty

13/11/20 10:49  brak uprawnień INTERNET UNION SA (14/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
10/11/20 08:24 INTERNET UNION S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19/10/20 13:22 INTERNET UNION S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/10/20 14:07 INTERNET UNION S.A.: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
30/09/20 14:58 INTERNET UNION S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
14:29  brak uprawnień INTERNET UNION SA (13/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego
13:22  brak uprawnień INTERNET UNION SA (12/2020) Korekta raportu bieżącego nr 11/2020 - Emisja warrantów subskrypcyjnych
27/08/20 15:00  brak uprawnień INTERNET UNION SA (11/2020) Emisja warrantów subskrypcyjnych
14/08/20 10:45  brak uprawnień INTERNET UNION SA (10/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
19/06/20 14:02 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.
13:32  brak uprawnień INTERNET UNION SA (9/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2020 r
22/05/20 14:44 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:32  brak uprawnień INTERNET UNION SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:35  brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2020) Raport roczny Internet Union S.A. za rok obrotowy 2019
20/05/20 12:38  brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.