Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 00:04
kontakt
PBSFINSA

Komunikaty

23/11/20 23:26 PBS Finanse SA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
09/11/20 17:14 PBS Finanse SA: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
03/11/20 13:56  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PBS FINANSE SA
31/10/20 00:03 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/10/20 17:33 PBS Finanse SA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
22/10/20 20:37 PBS Finanse SA: Powołanie Rady Nadzorczej.
20:26 PBS Finanse SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.
20:19 PBS Finanse SA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.
21/10/20 21:02 PBS Finanse SA: Oświadczenie Zarządu Emitenta.
14:38 PBS Finanse SA: Zgłoszenie projektów uchwał na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
19/10/20 20:23 PBS Finanse SA: Wyznaczenie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
15/10/20 19:12 PBS Finanse SA: Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej.
12/10/20 17:06 PBS Finanse SA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
02/10/20 16:24  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki PBS FINANSE S.A.
30/09/20 09:04 PBS Finanse SA: Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta.