Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 13:30
kontakt
ALDA

Komunikaty

20/11/20 14:34  brak uprawnień ALDA SA (13/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2021.
13/11/20 08:05  brak uprawnień ALDA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
09/11/20 07:39 ALDA S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
27/10/20 06:59 ALDA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 07:56 ALDA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 08:38 ALDA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/09/20 11:03 ALDA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/08/20 10:10  brak uprawnień ALDA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/07/20 09:14 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:56 ALDA S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:48  brak uprawnień ALDA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:13  brak uprawnień ALDA SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.
10/06/20 14:20  brak uprawnień ALDA SA (8/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Zarządu
28/05/20 11:01  brak uprawnień ALDA SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
10:50 ALDA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku