Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 02:55
kontakt
SFDSA

Komunikaty

03/12/20 20:22 brak uprawnień SFD chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 0,04 zł na akcję
20:11 brak uprawnień SFD SA (18/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
02/12/20 10:29 brak uprawnień SFD SA (17/2020) Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
14/11/20 00:12 brak uprawnień SFD SA (16/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
23/10/20 11:57 SFD S.A.: Rejestracja akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
20/10/20 11:01 brak uprawnień SFD ma politykę dywidendową na lata 2020-22, chce wypłacać co najmniej 20 proc. zysku
10:48 SFD S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022
24/08/20 17:23 SFD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
17:07 brak uprawnień SFD SA (15/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
17:02 brak uprawnień SFD SA (14/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych
16:54 brak uprawnień SFD SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
16:44 brak uprawnień SFD SA (12/2020) Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję
14/08/20 12:23 brak uprawnień SFD SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
29/07/20 20:47 SFD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:33 brak uprawnień SFD SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia