Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 15:08
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

19/11/20 12:44 IZOBLOK S.A.: Piąte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
02/11/20 13:41 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu nr3 do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.
28/10/20 19:08 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK SA w dniu 28.10.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
18:57 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:49 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:31 IZOBLOK S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.
15:19 IZOBLOK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28.10.2020 r.
09:11 IZOBLOK S.A.: Czwarte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
12/10/20 15:54 IZOBLOK S.A.: Trzecie wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
02/10/20 12:26 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
25/09/20 17:31 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:49 IZOBLOK S.A.: Drugie wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/09/20 11:30 IZOBLOK S.A.: Pierwsze wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
31/08/20 19:24 IZOBLOK S.A.: Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
13:33 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZOBLOK SA w dniu 31.08.2020 r.