Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 15:24
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

18/11/20 19:08  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (49/2020) Brak przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS
19:02 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Brak przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS
16/11/20 13:47  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (48/2020) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku
13:39  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (47/2020) Przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS.
13:36 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS.
10/11/20 11:40 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2020 roku
11:33  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (46/2020) Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2020 roku
20/10/20 09:41  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (45/2020) Odpowiedź na pytanie w trybie art. 429 § 1 KSH
19/10/20 13:22 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16/10/20 18:27 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16:15  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (44/2020) Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
16:11 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
12/10/20 16:48  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (43/2020) Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
16:45 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
11:34  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (42/2020) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna