Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 21:14
kontakt
AC

Komunikaty

26/11/20 14:25 AC S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
14:24 AC S.A.: Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2019 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/11/20 14:13 AC S.A.: Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży akcji AC S.A. serii E posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2019 Programu Motywacyjnego, wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
19/11/20 13:59 AC S.A.: Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.
09/11/20 18:40  brak uprawnień Wyniki AC w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:16 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16:59 AC S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 169.050 akcji serii D i E
09:34 AC S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E
06/11/20 19:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki AC S.A.
05/11/20 11:51 AC S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
28/10/20 10:41 AC S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Spółki
22/10/20 13:34 AC S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.
16/10/20 14:32 AC S.A.: Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
01/10/20 16:36 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2020 r.
24/09/20 16:09 AC S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych