Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 01:13
kontakt
STARWARD

Komunikaty

18/11/20 01:26  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (13/2020) Zmiana w składzie Zarządu Emitenta
16/11/20 20:54  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (12/2020) Raport okresowy Starward Industries S.A. za III kwartał 2020 r.
11/11/20 23:35  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (11/2020) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
10/11/20 17:34  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (10/2020) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
30/10/20 14:27  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (9/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
14:25 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
27/10/20 07:15  brak uprawnień Starward Industries widzi duże zainteresowanie debiutancką grą, rozmawia m.in. z wydawcami (wywiad)
30/09/20 18:26  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (8/2020) PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE.
18:25 STARWARD INDUSTRIES S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE.
24/09/20 09:19 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (PLSTRWI00019)
16/09/20 20:59  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (7/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
20:52 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
20:47 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
15/09/20 18:25  brak uprawnień GPW Benchmark: STARWARD
14/09/20 21:46 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta w sprawie terminu prezentacji pierwszej gry Emitenta ("P#1") na platformie Steam