Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 18:05
kontakt
KORBANK

Komunikaty

12/11/20 18:35  brak uprawnień KORBANK SA (11/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2020 roku
02/11/20 16:30 KORBANK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
18/09/20 11:59 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020r.
17/09/20 15:19  brak uprawnień KORBANK SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020 r.
03/09/20 16:34 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie fotowoltaiki
21/08/20 14:05 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
14:01  brak uprawnień KORBANK SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
12/08/20 19:19  brak uprawnień KORBANK SA (8/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2020 roku
31/07/20 15:16  brak uprawnień KORBANK SA (7/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2019
15:13  brak uprawnień KORBANK SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2019
13/05/20 18:48  brak uprawnień KORBANK SA (5/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2020 roku
04/05/20 16:22 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Data Center
16:12  brak uprawnień KORBANK SA (4/2020) Korekta raportu bieżącego 1/2020 (Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.) - zmiana terminu publikacji raportów rocznych
24/04/20 14:56 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
21/04/20 19:57 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o kredyt inwestycyjny