Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 14:25
kontakt
AWBUD

Komunikaty

21/11/20 17:09 PartnerBud S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości
16:44 PartnerBud S.A.: Rezygnacja Andrzeja Wuczyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
16/11/20 10:26 PartnerBud S.A.: Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A. z wolnej ręki
08/11/20 16:39 PartnerBud S.A.: Złożenie częściowego spisu inwentarza obejmującego akcje Instal Lublin S.A. oraz rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji
04/11/20 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
03/11/20 20:10 PartnerBud S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A.
05/10/20 16:13 PartnerBud S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
02/10/20 16:24  brak uprawnień GPW: sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI
11:25 PartnerBud S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
30/09/20 22:40 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/20 19:06 PartnerBud S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09.09.2020 - MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A.
04/09/20 20:09 PartnerBud S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PartnerBud SA w upadłosci
19:18 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. raport bieżący z plikiem
25/08/20 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI
24/08/20 23:50 PartnerBud S.A.: Ogłoszenie upadłości PartnerBud S.A.