Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 15:39
kontakt
INPRO

Komunikaty

24/11/20 07:42 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/20 14:48 INPRO S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany firmy i siedziby spółki zależnej.
26/10/20 10:43 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA.
16/10/20 13:18 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.
08/10/20 16:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
07/10/20 15:56  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)
05/10/20 13:53  brak uprawnień Inpro sprzedało w III kwartale 193 lokale, mniej rdr o 12 proc.
13:41 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku.
14/09/20 13:16 INPRO S.A.: Zmiany w składzie Zarządu INPRO S.A. i odwołanie prokurentów
10/09/20 11:56  brak uprawnień Inpro planuje przekazać w 2020 roku ok. 900 lokali
07:26 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/20 11:41 INPRO S.A.: Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.
08/09/20 13:44 INPRO S.A.: Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO SA.
13/08/20 12:14 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.
03/08/20 12:43 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.