Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 15:34
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

13/11/20 16:33  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (18/2020) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
05/11/20 10:21  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (17/2020) Korekta Raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 04.11.2020 roku
04/11/20 15:16  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (16/2020) Wznowienie obrotu akcjami Spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
14:56 AKCEPT FINANCE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 30.11.2020 roku, na godzinę 9.00.
14:31  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (15/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 30.11.2020 roku, na godzinę 9.00.
03/11/20 18:58  brak uprawnień GPW: Komunikat - AKCEPT FINANCE
30/10/20 19:47  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (14/2020) Raport roczny za 2019 rok AKCEPT Finance S.A.
28/09/20 18:50  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
16/09/20 13:29 AKCEPT FINANCE S.A.: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kontrahenta z branży spożywczej
15/09/20 15:31 AKCEPT FINANCE S.A.: Spłata zobowiązań Spółki z tytułu Umowy kredytowej
15:27 AKCEPT FINANCE S.A.: Doręczenie Spółce prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta
31/08/20 13:00 AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej
22/08/20 18:08  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
14/08/20 19:10  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2020) Raport kwartalny za okres: II kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
06/08/20 07:27  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki