Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 10:20
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

04/12/20 15:13  brak uprawnień NN OFE ma powyżej 5 proc. na walnym Mo-Bruku
15:06  brak uprawnień Mo-Bruk zakończył przegląd opcji strategicznych
14:52 MO-BRUK S.A.: Informacja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych
14:50 MO-BRUK S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
14:49 MO-BRUK S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Ginger Capital Sp. z o. o.
14:48 MO-BRUK S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
14:46 MO-BRUK S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
27/11/20 20:55 MO-BRUK S.A.: Informacja o przydziale Akcji Oferowanych
15:57 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 27 listopada 2020 roku
15:35 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2020 roku
25/11/20 07:00  brak uprawnień Cena sprzedaży akcji Mo-Bruku ustalona na 200 zł; akcjonariusze sprzedadzą wszystkie oferowane akcje
24/11/20 22:51 MO-BRUK S.A.: Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania.
20/11/20 16:27  brak uprawnień BM mBanku wycenia Mo-Bruk na 1,203-1,258 mld zł, Ipopema na 1,358 mld zł - źródła
19/11/20 20:34 MO-BRUK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym
15:49  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki MO-BRUK S.A