Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 19:58
kontakt
FERRO

Komunikaty

26/11/20 18:32  brak uprawnień Ferro chce przejąć spółki Termet i Tester
17:45 FERRO S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.
17:14 FERRO S.A.: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia o wyłączności na negocjacje i nabycie akcji Termet S.A. oraz udziałów w Tester sp. z o.o. wraz z aneksami
20/11/20 16:40 FERRO S.A.: Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej
19/11/20 17:30  brak uprawnień Zysk netto Ferro w III kw. wzrósł rdr o 62 proc., grupa podtrzymuje cele strategiczne
17:07 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 14:51  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową Ferro do 22 zł, podtrzymuje "kupuj"
06/11/20 12:16 FERRO S.A.: Oddalenie przez NSA skargi kasacyjnej Spółki na wyrok WSA oddalający skargę na decyzję organu II instancji utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego
24/09/20 15:50  brak uprawnień Ferro pracuje nad M&A; zakładany poziom inwestycji powinien być utrzymany
17/09/20 17:39  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem (opis)
17:23  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem
17:06 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 16:09 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku
16:05  brak uprawnień Ferro wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '19
16:01 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku