Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 00:31
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

01/12/20 15:00 EKO EXPORT S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.
26/11/20 13:43 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 15:48 EKO EXPORT S.A.: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
23/11/20 18:31 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/20 08:53 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie otrzymanego zamówienia z Koncernu odlewniczego na pierwsze półrocze 2021 roku.
10/11/20 15:57 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 29/2020
15:45 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
16/10/20 09:21 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.
15/10/20 15:18 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
12/10/20 08:47 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
01/10/20 08:39 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.
30/09/20 18:14 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 10:21 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.
21/09/20 13:53 EKO EXPORT S.A.: Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.
16/07/20 13:19 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 15.07.2020 r.