Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 23:38
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

03/12/20 23:35  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.
23:34 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.
30/11/20 20:44  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (14/2020) Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku
18/11/20 20:39 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
13/11/20 19:19  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)
17:42  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)
17:35  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (11/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)
23/10/20 14:41 RUCH CHORZÓW S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
08/10/20 12:22 RUCH CHORZÓW S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
24/09/20 20:17 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
23/09/20 12:48 RUCH CHORZÓW S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
08/09/20 18:08 RUCH CHORZÓW S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
24/08/20 15:18 RUCH CHORZÓW S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/08/20 18:42  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)
09/06/20 17:02 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii "Z"