Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 10:24
kontakt
ENEA

Komunikaty

01/12/20 07:01 brak uprawnień Prezes URE nie widzi fundamentalnych czynników dla wzrostu taryf za prąd
27/11/20 14:41 brak uprawnień Enea może w najbliższych dniach poinformować o zaangażowaniu w offshore
14:08 brak uprawnień Enea zakłada w '21 poprawę EBITDA w wydobyciu i obrocie; wytwarzanie konwencjonalne pod presją (opis)
13:51 brak uprawnień CAPEX Enei w '21 będzie zbliżony lub nieco niższy rdr - prezes
13:44 brak uprawnień Enea spodziewa się w '21 poprawy EBITDA w wydobyciu i obrocie; wytwarzanie konwencj. pod presją
13:28 brak uprawnień Enea ocenia, że optymalna byłaby podwyżka taryfy G o kilkanaście proc. - prezes
26/11/20 17:54 brak uprawnień Strata netto j.d. grupy Enea po trzech kw. wyniosła 62,4 mln zł, zgodnie z szacunkami
17:44 ENEA: ENEA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:56 brak uprawnień Strata netto Bogdanki w trzecim kwartale wyniosła 1,8 mln zł, zgodnie z szacunkami
23/11/20 18:30 ENEA: Informacja nt. wniesienia powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18/11/20 17:43 brak uprawnień Enea szacuje EBITDA grupy po trzech kw. na 2.635 mln zł, a stratę netto j.d. na 62 mln zł (opis)
17:31 brak uprawnień Enea szacuje EBITDA grupy po trzech kw. na 2.635 mln zł, a stratę netto j.d. na 62 mln zł
17:23 ENEA: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I - III kwartał 2020 roku
17/11/20 20:34 brak uprawnień Jarosław Ołowski odwołany z zarządu Enei
20:12 ENEA: Odwołanie Członka Zarządu ENEA S.A.