Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 18:33
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

03/11/20 11:55 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
19/10/20 17:16 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:13 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A.
05:41 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07/10/20 19:57 QUERCUS TFI S.A.: Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu - aktualizacja informacji
02/10/20 17:35 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
01/10/20 15:09 QUERCUS TFI S.A.: Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu
18/09/20 19:23 QUERCUS TFI S.A.: Nabycie udziałów - uzupełnienie informacji
11/09/20 15:18 QUERCUS TFI S.A.: Nabycie udziałów
07/09/20 17:30 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
03/09/20 08:51 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
31/08/20 15:49  brak uprawnień NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru (opis)
15:33  brak uprawnień NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru
15:15 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
30/08/20 15:47 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza