Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 03:51
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

17/11/20 18:02 VERBICOM S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13/11/20 17:30  brak uprawnień VERBICOM SA (11/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny
03/11/20 10:51 VERBICOM S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
29/10/20 11:00 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
20/10/20 10:27 VERBICOM S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19/10/20 12:30 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
06/10/20 12:23 VERBICOM S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 15:20 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
25/09/20 17:28 VERBICOM S.A.: Informacja o zmianie w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
22/09/20 12:02 VERBICOM S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/08/20 10:03 VERBICOM S.A.: Zbycie akcji własnych
12/08/20 15:31  brak uprawnień VERBICOM SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/08/20 22:08  brak uprawnień Verbicom wypłaci 3 gr dywidendy na akcję z zysku za '19
11:46  brak uprawnień VERBICOM SA (9/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
31/07/20 23:45 VERBICOM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów