Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:45
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

23/11/20 07:19 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
18/11/20 10:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
17/11/20 14:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
16/11/20 16:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
09:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S. A. za III kwartał 2020 roku.
08/10/20 13:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
01/10/20 14:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.
23/09/20 20:24 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.
21/09/20 17:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/20 09:33 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2020 roku.
11/09/20 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
28/08/20 14:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Aktualizacja terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
14:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.
07/08/20 18:25 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
18:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.