Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 08:03
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

30/11/20 18:39  brak uprawnień Krynicki Recykling chce utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy
18:11 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
11:37 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umowy o pożyczkę korporacyjną
11:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
24/11/20 14:15  brak uprawnień Krynicki Recykling ocenia, że stabilizacja popytu kolorystycznego na szkło będzie możliwa od poł. '21 (wywiad)
23/11/20 13:42 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie umowy na dostawy szkła
19/11/20 08:58  brak uprawnień Krynicki Recykling nie wyklucza wprowadzenia polityki dywidendowej i regularnego dzielenia się zyskiem
04:32 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/20 16:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie zamówienia na dostawy szkła
21/10/20 13:43 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie
05/10/20 14:42 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
22/09/20 10:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o pełnienie funkcji animatora
16/09/20 13:47  brak uprawnień Celem KREC na najbliższe kwartały dostosowanie produkcji do zamówień pod względem kolorystyki
04:25 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/20 16:08 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA