Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 02:32
kontakt
INTROL

Komunikaty

16/11/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/20 10:53 INTROL S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10:47 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.
10:35 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
07/10/20 13:46  brak uprawnień Introl wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję
13:43 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.
13:39 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
13:32 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.
06/10/20 17:56 INTROL S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
05/10/20 15:25 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.
28/09/20 10:49 INTROL S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/09/20 12:26 INTROL S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.
12:19 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
16/09/20 16:57 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
10/09/20 08:34 INTROL S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji