Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 16:07
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

06/11/20 07:30 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
16/09/20 12:57 M.W. TRADE: Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28/08/20 12:14 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
12:08 M.W. TRADE: Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.
21/08/20 12:11 M.W. TRADE: Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
14/08/20 07:42 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
31/07/20 13:00 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał
22/06/20 18:14 M.W. TRADE: Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu
16:37 M.W. TRADE: Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
27/05/20 09:11 M.W. TRADE: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
19/05/20 11:35 M.W. TRADE: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
15/05/20 14:56  brak uprawnień M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
14:46 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
14:37 M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 15.05.2020 r.
11/05/20 17:29 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego