Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 11:39
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

20/11/20 18:18  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:54 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 13:02 RAINBOW TOURS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
10/11/20 17:46  brak uprawnień Rainbow Tours otrzyma 24,8 mln zł pożyczki preferencyjnej w ramach Tarczy dla Dużych Firm
17:31 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Emitenta z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umowy pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm"
05/11/20 08:34  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że miał 14,26 mln zł straty netto po III kw. '20
08:14 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2020
28/10/20 15:08 RAINBOW TOURS S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
12/10/20 11:16 RAINBOW TOURS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
30/09/20 22:30 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:21 RAINBOW TOURS S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd zmian Statutu Spółki oraz rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego i oznaczenia akcji
25/09/20 17:25  brak uprawnień Rainbow Tours miał 14,9 mln zł straty netto w pierwszym półroczu '20
17:04 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za półrocze roku obrotowego 2020
16:47 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 7 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
24/09/20 12:57 RAINBOW TOURS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji