Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 06:05
kontakt
stalprod

Komunikaty

18/01/23 14:46 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
13/12/22 15:01 STALPRODUKT: Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitent
16/11/22 09:08  brak uprawnień OFERTA ZAKUPU AKCJI STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
08:42  brak uprawnień Stalprodukt chce skupić do 34,2 tys. akcji własnych
08:35 STALPRODUKT: Oferta zakupu akcji Stalprodukt Spółka Akcyjna
15/11/22 17:19  brak uprawnień Wyniki Stalproduktu w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:05 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/22 16:24  brak uprawnień Stalprodukt miał 1.447 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. '22
16:00 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2022 roku
07/10/22 14:21 STALPRODUKT: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
05/10/22 16:46 STALPRODUKT: Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:01 STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15:59 STALPRODUKT: Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
01/09/22 09:00  brak uprawnień OFERTA ZAKUPU AKCJI STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
08:10  brak uprawnień Stalprodukt chce skupić do 200 tys. akcji własnych za max. 50 mln zł