Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 04:43
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

14/02/24 21:29  brak uprawnień ZORTRAX SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 22:41 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C
13:41  brak uprawnień ZORTRAX SA (2/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
17/01/24 08:16  brak uprawnień ZORTRAX SA (1/2024) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
02/01/24 10:01 ZORTRAX S.A.: Wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii H
12/12/23 21:23 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
05/12/23 20:03  brak uprawnień ZORTRAX SA (26/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
19:52  brak uprawnień ZORTRAX SA (25/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
28/11/23 21:50  brak uprawnień ZORTRAX SA (24/2023) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
24/11/23 10:54 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
22/11/23 17:19 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
21/11/23 16:28  brak uprawnień ZORTRAX SA (23/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
15/11/23 22:37 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 21:15  brak uprawnień ZORTRAX SA (22/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
26/10/23 09:30 ZORTRAX S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości