Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:50
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

29/08/23 11:48  brak uprawnień Wirtualna Polska spodziewa się dobrych wyników w III kw. '23 dzięki turystyce
11:28  brak uprawnień Wirtualna Polska nadal zainteresowana akwizycjami, kolejne przejęcia możliwe do końca '23
06:51  brak uprawnień Skorygowana EBITDA WP Holiding w I kw. '23 wyniosła 100,2 mln zł, zgodnie z konsensusem
06:37  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:03 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/23 14:29  brak uprawnień DM BDM wznowił wydawanie rekomendacji dla Wirtualnej Polski od zalecenia "akumuluj"
23/08/23 17:21 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
22/08/23 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
31/07/23 16:37 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
27/07/23 13:37  brak uprawnień Spółki z grupy WP Holding sfinalizowały zakup udziałów w Audiotece
13:23 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Finalizacja transakcji nabycia akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do konwersji na akcje Audioteka S.A.
25/07/23 16:08 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
24/07/23 11:04  brak uprawnień Netwizor z grupy WP Holding z zarzutami UOKiK o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów
14/07/23 19:55 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ziszczenie się warunku zawieszającego transakcji nabycia akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do konwersji na akcje Audioteka S.A., w postaci wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o zgodzie na koncentrację
27/06/23 13:31 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r.