Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 21:13
kontakt
WIERZY

Komunikaty

20/02/24 15:50 WIERZYCIEL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
19/02/24 17:30 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2024) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za lata obrachunkowe 2023 oraz 2024
14/02/24 22:32 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2024) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2023r.
09:13 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2024) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
26/01/24 15:15 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
08/12/23 18:18 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2023) Złożenie wniosku o wykreślenie Emitenta z rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz aktualizacja strategii
10/11/23 17:49 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2023r.
11/08/23 22:02 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2023r.
30/06/23 18:26 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30.06.2023 r.
13:28 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2023r.
02/06/23 21:39 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2023r.
21:33 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30.06.2023r.
30/05/23 18:39 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2023) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2022 rok.
12/05/23 19:09 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2023r.
13/02/23 19:21 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2022r.