Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 02:06
kontakt
WIELTON

Komunikaty

14/09/23 07:50  brak uprawnień Wielton redukuje wydatki na inwestycje w '23 do 140 mln zł
07:07  brak uprawnień Wyniki Wieltonu w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:26 WIELTON S.A.: WIELTON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 14:17  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-VIII 2.578 nowych przyczep i naczep; o 7,5 proc. mniej rdr - PZPM
08/08/23 12:08  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-VII 2.353 nowych przyczep i naczep; o 6,6 proc. mniej rdr - PZPM
11/07/23 08:31  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-VI 2.006 nowych przyczep i naczep; o 8,2 proc. mniej rdr - PZPM
06/07/23 12:34  brak uprawnień Producenci przyczep i naczep nie są w stanie zredukować emisji CO2 o 15 proc. do 2030 - PZPM
29/06/23 16:14 WIELTON S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
15:48 WIELTON S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
12:49  brak uprawnień Wielton wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję; zarząd nie rekomendował dywidendy
12:32 WIELTON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
09/06/23 08:18  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-V 1.561 nowych przyczep i naczep; o 13,1 proc. mniej rdr - PZPM
02/06/23 22:22  brak uprawnień Wielton chce przeznaczyć 30 mln zł na sfinansowanie w przyszłości skupu akcji własnych
22:11 WIELTON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
20:48 WIELTON S.A.: Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022