Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 04:54
kontakt
WESTRE

Komunikaty

27/09/23 22:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy na świadczenie usług logistycznych
14/08/23 19:09  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 11:31  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.
07/07/23 14:52 WEST REAL ESTATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2023 r.
14:45  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/23 12:56 WEST REAL ESTATE S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży odzieżowej
27/06/23 14:06  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
22/06/23 11:36  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2023) Sprostowanie do raportu EBI nr 11/2023 z dn. 6 czerwca 2023 r.
07/06/23 18:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: OZE CAPITAL SA i WEST REAL ESTATE SA
06/06/23 16:23 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.
16:15  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.
15:58 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2023 r.
15:49  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2023 r.
05/06/23 22:12  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (10/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
22:09  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 rok obrotowy