Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 22:53
kontakt
WASKO

Komunikaty

26/01/23 08:44 WASKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2023 roku
25/01/23 16:02 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.
30/12/22 10:34 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.
27/12/22 17:14  brak uprawnień Nexera wzywa Wasko do zapłaty łącznie 8,6 mln zł kar umownych
17:01 WASKO S.A.: Informacja o otrzymaniu not obciążeniowych
23/12/22 14:00  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Wasko wybrana w przetargu SRK
13:51 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A.
22/12/22 09:59  brak uprawnień Wasko domaga się od Nexery 44,5 mln zł
09:40 WASKO S.A.: Informacja dotycząca złożenia pozwu o zapłatę przeciwko Nexera sp. z o.o.
21/12/22 16:04 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy zakupu nieruchomości
08/12/22 15:42 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
06/12/22 14:13  brak uprawnień Wasko ma umowę z JSW IT Systems na serwis oprogramowania ERP za ok. 44,3 mln zł netto
13:43 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu przez spółkę zależną COIG S.A. z JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. "Umowy serwisowej oprogramowania klasy ERP o nazwie handlowej SZYK oraz Hurtowni Danych"
21/11/22 18:33 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
18/11/22 17:17 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego