Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 20:45
kontakt
WASKO

Komunikaty

03/04/24 16:28 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.
26/03/24 16:13 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A.,
28/02/24 17:41 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/02/24 15:18 WASKO S.A.: Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.
31/01/24 17:11 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem ING Bank Śląski S.A. aneksu do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
30/01/24 16:37 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
16:30 WASKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2024 roku
15/12/23 17:15 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
17/11/23 17:10 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/23 16:39 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
09/10/23 13:13 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
15/09/23 17:15 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 16:11 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej.
13:39  brak uprawnień Konsorcjum z Wasko ma umowę za max. 46,8 mln zł brutto
13:22 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem