Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 05:17
kontakt
VRG

Komunikaty

03/07/24 16:37 VRG S.A.: Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki
02/07/24 16:39  brak uprawnień Przychody VRG w czerwcu wyniosły 112,2 mln zł, wzrost o 9,5 proc. rdr - szacunki
16:10 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2024 roku.
01/07/24 15:51 VRG S.A.: Zmiany umów kredytowych zawartych przez Spółkę
28/06/24 18:22 VRG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
27/06/24 17:15 VRG S.A.: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
26/06/24 20:42 VRG S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18:57 VRG S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
17:11 VRG S.A.: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez Spółkę
14:57  brak uprawnień VRG wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję za '23
14:49 VRG S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy
25/06/24 21:33 VRG S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza zamiaru złożenia wniosku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki o odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej
24/06/24 18:07 VRG S.A.: Kandydatury Pana Adama Persa oraz Pana Wojciecha Olejniczaka do Rady Nadzorczej VRG S.A.
13/06/24 15:16  brak uprawnień Akcjonariusz VRG chce, by spółka wypłaciła 0,18 zł dywidendy na akcję
14:59 VRG S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r.