Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 21:41
kontakt
VRFACTORY

Komunikaty

01/06/23 12:53  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
12:46 VR Factory Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
26/05/23 09:08 VR Factory Games S.A.: Ustalenie daty premiery "Bartender VR Simulator" w głównym sklepie Meta Quest
12/05/23 13:33 VR Factory Games S.A.: Ustalenie daty premiery Horror Bar VR w głównym sklepie Meta Quest
13:15 VR Factory Games S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii L na rynku NewConnect
10/05/23 17:47  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki VR FACTORY GAMES
21/04/23 14:17  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
28/02/23 22:05 VR Factory Games S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii L na rynek NewConnect
14/02/23 11:40  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
24/01/23 15:33  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/12/22 21:00 VR Factory Games S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej na dystrybucję gry "Horror Bar VR" w głównym sklepie Meta Quest
20:57 VR Factory Games S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej na dystrybucję gry "Bartender VR Simulator" w głównym sklepie Meta Quest
19/11/22 18:07 VR Factory Games S.A.: Zawarcie umowy na dystrybucję Horror Bar VR i Bartender VR Simulator poprzez nowy kanał dystrybucyjny na terenie Ameryki Północnej
10/11/22 08:07  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
23/09/22 15:18  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki