Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 18:40
kontakt
VOXEL

Komunikaty

12/07/24 16:45 VOXEL S.A.: VOXEL S.A.
16:41 VOXEL S.A.: VOXEL S.A.
16:36 VOXEL S.A.: Techniczna korekta raportu za rok obrotowy 2023
03/07/24 10:20 VOXEL S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej
28/06/24 19:22  brak uprawnień Voxel wypłaci 2,78 zł dywidendy na akcję za '23
19:17 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r.
19:10 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19:04 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.
26/06/24 13:18 VOXEL S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
21/06/24 07:03  brak uprawnień East Value Research podwyższył cenę docelową akcji Voxel do 115,8 zł
10/06/24 18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii M spółki VOXEL
06/06/24 16:12 VOXEL S.A.: Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 16:34 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
16:21 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/05/24 17:04  brak uprawnień Voxel chce wypłacić 2,78 zł dywidendy na akcję za '23