Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 15:04
kontakt
VISTAL

Komunikaty

27/06/24 00:01 VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów.
21/05/24 23:07 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o rozwiązaniu Umowy warunkowej z dnia 22.02.2024 r.
15/05/24 10:37 VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 marca 2024.
18/04/24 00:19 VISTAL GDYNIA S.A.: Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Solstar Homes Sp. z o. o. oraz Marcinowi Starszak o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego.
10/04/24 07:47 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o rozwiązaniu Umowy warunkowej z dnia 22.02.2024 r.
05/04/24 10:28 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o rozwiązaniu Umowy warunkowej z dnia 22.02.2024 r.
04/04/24 23:56 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
23/03/24 13:21 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
13:12 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 marca 2024 r.
13:06 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o złożeniu rezygnacji przez Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A.
13/03/24 22:36 VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22:31 VISTAL GDYNIA S.A.: Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu
22:22 VISTAL GDYNIA S.A.: Cofnięcie wniosku o zatwierdzenie układu
07/03/24 23:22 VISTAL GDYNIA S.A.: Rezygnacja Rady Nadzorczej.
23:03 VISTAL GDYNIA S.A.: Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu