Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 02:30
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

12/04/24 17:21  brak uprawnień GPW: komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS
17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
11/04/24 11:51 VINDEXUS S.A.: Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A.
11:15 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A.
10/04/24 13:49 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
09/04/24 17:05 VINDEXUS S.A.: Emisja obligacji serii P2
08/04/24 13:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
05/04/24 12:08 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11:50 VINDEXUS S.A.: Korekta RB 14/2024 z dnia 5.04.2024 dotyczcego Informacji o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11:19 VINDEXUS S.A.: Informacja o przekroczenia progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
09:53 VINDEXUS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
09:35 VINDEXUS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
26/03/24 15:20 VINDEXUS S.A.: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii P2
19/02/24 17:18 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
09:39 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w art. określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych