Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 14:47
kontakt
VARSAV

Komunikaty

17/05/24 13:37  brak uprawnień Varsav Game Studios dokona odpisów aktualizujących dwóch projektów w kwocie ok. 3,46 mln zł
13:00 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość gier
15/05/24 16:52  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (5/2024) Raport kwartalny VARSAV Game Studios S.A. za I kwartał 2024 r.
18/04/24 13:07 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17/04/24 16:17 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dla gier Bee Simulator oraz Bee Simulator: Ultimate Edition
15/04/24 20:59  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
08/04/24 09:45 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie gry Bee Simulator: Ultimate Edition
19/03/24 13:51 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
13:48 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
13:15 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/03/24 14:50 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wyznaczenie daty premiery trybu wieloosobowego w grze Everdream Valley
08/03/24 21:56  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (3/2024) Wydanie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
14/02/24 20:12  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku VARSAV Game Studios Spółka Akcyjna
07/02/24 15:34 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie prac nad grą Bee Simulator: Ultimate Edition
31/01/24 15:22  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024