Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:35
kontakt
UNIVERSE

Komunikaty

01/06/23 14:52  brak uprawnień UNIVERSE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
14:50 UNIVERSE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
07/05/23 20:14  brak uprawnień UNIVERSE SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r.
30/04/23 13:25 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
09/03/23 00:29  brak uprawnień UNIVERSE SA (2/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
09/01/23 11:47  brak uprawnień UNIVERSE SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 12:41 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
10/11/22 18:35  brak uprawnień UNIVERSE SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
30/09/22 16:42 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
31/08/22 18:11  brak uprawnień GPW: komunikat: UNIVERSE
18/08/22 17:59  brak uprawnień ALDA SA (15/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
10/08/22 23:48  brak uprawnień ALDA SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
28/07/22 18:13 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
27/06/22 22:04  brak uprawnień ALDA SA (13/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:44 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku