Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 09:49
kontakt
UNIVERSE

Komunikaty

20/06/24 15:14 UNIVERSE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
15:09  brak uprawnień UNIVERSE SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
24/05/24 10:36  brak uprawnień UNIVERSE SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
10:33 UNIVERSE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
10/05/24 09:57  brak uprawnień UNIVERSE SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
29/04/24 09:09 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksów do dwóch umów pożyczek
11/04/24 10:34  brak uprawnień UNIVERSE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 21:47  brak uprawnień UNIVERSE SA (2/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
25/01/24 14:54  brak uprawnień UNIVERSE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 15:56 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksów do dwóch umów pożyczek
09/11/23 23:25  brak uprawnień UNIVERSE SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
23/10/23 11:43  brak uprawnień UNIVERSE SA (9/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/09/23 20:26 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksów do dwóch umów pożyczek
21/08/23 19:00  brak uprawnień UNIVERSE SA (8/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
09/08/23 23:22  brak uprawnień UNIVERSE SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku