Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 19:11
kontakt
UNIVERSE

Komunikaty

11/04/24 10:34  brak uprawnień UNIVERSE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 21:47  brak uprawnień UNIVERSE SA (2/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
25/01/24 14:54  brak uprawnień UNIVERSE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 15:56 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksów do dwóch umów pożyczek
09/11/23 23:25  brak uprawnień UNIVERSE SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
23/10/23 11:43  brak uprawnień UNIVERSE SA (9/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/09/23 20:26 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksów do dwóch umów pożyczek
21/08/23 19:00  brak uprawnień UNIVERSE SA (8/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
09/08/23 23:22  brak uprawnień UNIVERSE SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
29/06/23 12:07 UNIVERSE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
28/06/23 17:01 UNIVERSE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku
16:55  brak uprawnień UNIVERSE SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 14:52  brak uprawnień UNIVERSE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
14:50 UNIVERSE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
07/05/23 20:14  brak uprawnień UNIVERSE SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r.