Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:37
kontakt
UNFOLD

Komunikaty

19/05/23 19:59 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu kwartalnego
12/04/23 17:13 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI
29/03/23 15:28 Unfold.vc ASI: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
01/03/23 18:19 Unfold.vc ASI: Wycena spółki portfelowej
25/01/23 13:01 Unfold.vc ASI: Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku
07/12/22 13:05 Unfold.vc ASI: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
06/12/22 17:51  brak uprawnień GPW: Komunikat - UNFOLD.VC ASI
21/11/22 16:37 Unfold.vc ASI: Podwyższenie kapitału zakładowego w Incredible Machines sp. z o.o.
15/11/22 18:02 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu kwartalnego
16:47 Unfold.vc ASI: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
14/11/22 19:45 Unfold.vc ASI: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii H Emitenta
17:11 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu kwartalnego
17:07 Unfold.vc ASI: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
10/11/22 17:24 Unfold.vc ASI: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Emitenta
12:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki UNFOLD.VC ASI