Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:04
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

18/09/23 18:22 ULTIMATE GAMES S.A.: Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
15/09/23 00:26 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 14:57 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.
02/08/23 15:24  brak uprawnień Ultimate Games szacuje zysk netto w I półroczu '23 na 2,5 mln zł
15:07 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2023 r.
27/07/23 18:01  brak uprawnień GPW zdecydowała o wprowadzeniu na rynek NewConnect akcji Demolish Games
30/06/23 20:35 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
19/06/23 07:14  brak uprawnień Ipopema podwyższa rekomendację dla Ultimate Games do "kupuj" i wartość godziwą akcji do 17 zł
13/06/23 17:12 ULTIMATE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
17:00 ULTIMATE GAMES S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:16 ULTIMATE GAMES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
14:56  brak uprawnień Ultimate Games wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
14:51 ULTIMATE GAMES S.A.: Wypłata dywidendy
15/05/23 17:30 ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
12/05/23 17:17 ULTIMATE GAMES S.A.: HASH(0x256b410)