Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 22:24
kontakt
TSGAMES

Komunikaty

19/09/23 19:19  brak uprawnień Ten Square Games prowadzi rozeznanie, czy ponowne wejście na rynek chiński jest obecnie opłacalne
18:38 TEN SQUARE GAMES S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie artykułu 486 § 6 Kodeksu spółek handlowych
07/09/23 14:24  brak uprawnień Restrukturyzacja w TSG przyspieszyła prace zespołów; spółka wiąże duże nadzieje z TSG Store
06/09/23 19:14  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Ten Square Games w II kw. wyniosła 21,9 mln zł, powyżej konsensusu
17:18  brak uprawnień Wyniki Ten Square Games w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:05 TEN SQUARE GAMES S.A.: TEN SQUARE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 09:12  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w sierpniu wyniosły ok. 5 mln USD - Sensor Tower
18/08/23 13:47 TEN SQUARE GAMES S.A.: Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.
01/08/23 13:57  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w lipcu wyniosły ok. 5 mln USD - Sensor Tower
05/07/23 18:36  brak uprawnień Ten Square Games szacuje przychody w II kw. '23 na 101 mln zł
18:27 TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 2Q 2023
11:45  brak uprawnień DM BDM obniża cenę docelową Ten Square Games do 104 zł
03/07/23 09:27  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w czerwcu wyniosły ok. 5 mln USD - Sensor Tower
14/06/23 15:32 TEN SQUARE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:28  brak uprawnień Ten Square Games wypłaci 7,20 zł dywidendy za 2022 rok